Sprawa rozwodowa dla większość małżeństw jest nieprzyjemnym przeżyciem. Zwłaszcza, gdy strony nie zdecydują się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku niezbędny będzie adwokat kraków. Rozwód z orzekaniem o winie może ciągnąć się całymi miesiącami. Prawnik pomoże napisać i złożyć pozew rozwody, w którym znajdą się wszystkie wymagane kwestie, doradzi, czy warto powołać świadków, pomoże zebrać materiały dowodowe.
Rozwody bez orzekania o winie często można uzyskać już na dwóch sprawach sądowych. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia sędzia potrzebuje czasu na przesłuchanie małżonków, przeanalizowanie materiałów oraz zgromadzonych dowodów. Często są także powoływani świadkowie, a ich przesłuchanie jest czasochłonne.

Co z tym orzekaniem o winie?

Warto jednak pamiętać, że orzekanie o winie może być przydatne wtedy, gdy jedno z małżonków będzie chciało złożyć pozew o przyznanie świadczenia alimentacyjnego. Możliwe jest to wtedy, gdy sytuacja materialna jednej ze stron ulegnie znacznemu pogorszeniu. Jednak strona uznana za winną rozpadu małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty od byłego małżonka.

2
Orzekanie o winie ma także wpływ na podział majątku wspólnego oraz przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi. Sędzia najczęściej przychyla się, aby dzieci pozostały z matką, ale w przypadku, gdy to kobieta jest winna rozpadu pożycia małżeńskiego, w orzeczeniu może znaleźć się zapis, że prawo opieki nad dziećmi przysługuje ojcu.

Do rozwodu będzie potrzebna pomoc specjalisty.

Samodzielne dopełnianie spraw sądowych nie jest najłatwiejsze. Pomoc prawnika, który doskonale zna przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest nieoceniona. Poinformuje on swojego klienta o obowiązujących terminach, objaśni, jakie prawa mu przysługują, doradzi, jakie dokumenty warto złożyć. Prawnik pomoże także udowodnić, że to druga strona ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa.

Pomoc prawnika podczas rozwodu jest nieoceniona.