robot przemysłowy

Od początku XX wieku nastąpił ogromny przełom w przemyśle. Właśnie wtedy rozpoczęto automatyzację procesów, która umożliwiła produkcję różnych produktów na dużą skalę. Z biegiem czasu wprowadzano coraz to nowsze i sprawniejsze rozwiązania, i postęp ten w obecnych czasach nabrał niesamowitego tempa. Jednym z rozwiązań umożliwiających ten postęp i rozwój, jak i automatyzację procesów, a co za tym idzie, produkcję na dużą skalę są roboty przemysłowe.

Robot przemysłowy jest maszyną sterowalną i programowaną. Programowalność tutaj jest wyróżniającą cechą tych maszyn. Oznacza to, że mogą być zaprogramowane na wykonywanie różnych czynności i program ten w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i produkcji może być modyfikowany i zmieniany. Dzięki temu roboty przemysłowe znalazły zastosowanie w różnych branżach, takich jak motoryzacja, budownictwo, kosmonautyka, różnych dziedzinach nauki jak na przykład przemysł chemiczny, medycyna i farmaceutyka, oraz w transporcie, łączności, górnictwie i rolnictwie.

Trochę o robotach przemysłowych